Man gestikt. Maar hoe laat?

Datum
woensdag 1 juli 2020
Adres
Kloveniersburgwal
Plaats
Amsterdam

De 28-jarige Mouad Seggari werd gevonden na een melding van geluidoverlast. Hij lag in de kajuit van een witte zeilboot, klein model. 

Aan de boot had brand gewoed en aanvankelijk leek vergiftiging door koolmonoxide de doodsoorzaak. 

En dat bleek ook te kloppen. 

Wat het een misdrijf maakte: iemand had het luik van buiten zodanig afgesloten, dat het van binnen niet meer kon worden geopend. 

Begin augustus werd in Zwitserland een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden, Malik H. uit Libanon. Het OM legde hem doodslag ten laste.

In 2019 figureerde het slachtoffer Mouad Seggari nog in de Staatscourant: 

'Bij beschikking van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, d.d. 1 oktober 2019, onder nummer 2874825206, is de vreemdeling Mouad Seggari, geboren op 2 juli 1990, van Marokkaanse nationaliteit, met toepassing van artikel 66a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Vreemdelingenwet, een inreisverbod opgelegd voor de duur van twee jaar, gerekend vanaf de datum waarop betrokkene de Europese Unie (…) daadwerkelijk heeft verlaten.'

Seggari was dus illegaal in Nederland; hij wilde hier als vrachtwagenchauffeur aan de slag.

Volgens het Openbaar Ministerie is het volgende gebeurd: aan boord brak brand uit. Die werd niet gesticht, maar Malik H. - ook hij was illegaal in het land - maakte gebruik van de situatie. Hij opende het luik, waardoor zuurstof het vuur aanwakkerde. Eenmaal op dek sloot hij het luik weer, waardoor de concentratie koolmonoxide in de kajuit groter werd.

En dat een paar keer achter elkaar.

Dodelijk, want - zo stelde het OM: Seggari had het kunnen overleven als Malik H. hulp had gehaald.

Het OM eiste 6 jaar voor doodslag.

Het motief werd niet geheel duidelijk. Wel staat vast dat Malik H. de jas en tas van het slachtoffer meenam.

Maar de rechtbank sprak verdachte vrij. Van doodslag, van subsidiair dood door schuld en meer subsidiair het nalaten van het geven van hulp ten gevolge waarvan betrokkene is overleden. 

'Er kan niet met voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld wanneer betrokkene is overleden. Daarom kan niet met voldoende mate van zekerheid worden uitgesloten dat betrokkene al was overleden toen verdachte wakker werd.' 

De verdachte werd ook vrijgesproken van diefstal.

 17,7
KNMI Schiphol – 01-07-2020

Labels

Bijgewerkt: 15-05-2021 11:35

Reacties (0)

Log in om te reageren