Senioren

80-plussers vermoorden niet alleen vaker hun partner, ze moorden sowieso meer

NRC Handelsblad bracht een verhaal over de moord die Antonia M. in januari 2015 in Amsterdam op haar echtgenoot Evert pleegde, althans volgens het Openbaar Ministerie.

Zij was toen 86, hij 88.

Het OM verwacht meer rechtszaken, schrijft de krant – en citeert officier van justitie S. Sondermeijer: ‘Mensen worden ouder, wat ook betekent dat men langer met elkaar samenleeft. Hierdoor zal vaker de partner die fysiek en/of geestelijk gezonder is, belast worden met de zorg voor de ander, met de daarmee gepaard gaande frustraties.’

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/23/zijn-kant-van...

Dat zou wel eens kunnen kloppen, blijkt uit cijfers van Moordatlas. Al het is de vraag of ouderen alleen in relationele sfeer vaker moorden.

Laten we eens kijken naar de groep 70-plussers. In de periode 2010-2016 pleegden in heel Nederland dertien mensen van 70 jaar en ouder een moord, vaak als afsluiting van een echtelijke ruzie. Dit zijn de cijfers:

2010: 1

2011: 0

2012: 1

2013: 2

2014: 2

2015: 3

2016: 4

Dertien zaken met dertien slachtoffers, dus. Althans, voor zover bekend. Het kan natuurlijk dat sommige 70-plussers niet gepakt werden.

In ieder geval een licht stijgende trend.

Bovendien: van die dertien moorden werden er zeven door 80-plussers gepleegd. Meer dan de helft, dus. En slechts één daarvan in 2010-2012; de overige 80-plussers moordden in 2013-2016. Van wie drie in 2015-2016.

Kortom (en even afgezien van het feit dat de cijfers zo klein zijn dat toeval een rol kan spelen): Sondermeijer kon wel eens gelijk hebben.

Maar het is dan ook nauwelijks een voorspelling. Mensen worden gemiddeld ouder, de leeftijdscategorie 80-89 raakt voller en dus zullen in die categorie meer moorden worden gepleegd, waaronder moorden in de relationele sfeer (ook al omdat dit een leeftijdscategorie is waarin echtscheiding als oplossing niet zo vanzelfsprekend is).

De vraag is of het alléén moorden in de relationele sfeer zijn of dat ouderen ook om andere redenen vaker moorden.

Het is daarom interessant ook naar het motief te kijken. Daarvoor nemen we een iets grotere groep.

De meeste moorden die mensen tussen de 60 en 89 pleegden (oudere moordenaars waren er in de periode 2010-2016 niet) zijn inderdaad het gevolg van ruzies in de relationele sfeer.

Maar: zes van de negen moorden gepleegd door 60-plussers die niet in de relationele sfeer werden gepleegd, werden in de laatste jaren gepleegd: 2014-2016.

En van die zes moordenaars waren de drie oudsten 74, 75 resp. 81 jaar.

Het ziet er dus naar uit dat ouderen ook vaker om andere dan relationele motieven moorden. Dat ze vaker met hun auto inrijden op de buurman, een mes trekken bij een drugsdeal of het voorzien hebben op de kostbare verzameling dinky toys van een vriend.

Antonia M. kreeg overigens 4 jaar gevangenisstraf, waarbij de rechtbank rekening hield met haar leeftijd en het feit dat ze een blanco strafblad heeft. Als ze zich netjes gedraagt, is ze 91 als ze weer vrijkomt.


Bijgewerkt: 25 apr. 2017